Welcome  |  Literary Works  |  About Us  |  Contact Us  |  Links  | Home

Welcome

Welkom by die Skrywerskring

Die Skrywerskring is gestig in 2001 deur 'n paar vriende met 'n hunkering na 'n boheemse litirÍre tradisie - van gereelde skepping, voorlesing en grapperige kritiek, natuurlik met gepaardgaande eksotiese wyn, versnapperinge en uitbundige luidrugtigheid.

Die sirkel is gebaseer in Pretoria, Suid Afrika en het vergroot deur die jare om 'n verskeidenheid van mense soos akteurs, stadsbeplanners, safari gidse, rekenaaringenieurs, argitekte en reiskonsultante in te sluit - almal met die begeerte om hul literÍre horisonne te verbreed. Op hierdie webwerf is 'n seleksie van 'n paar van die literÍre werke wat gedurende hierdie kring se bestaan geskep was, insluitend beide Afrikaans en Engelse werke.

Welcome to the Writer's Circle

The Writer's Circle was founded in 2001 by a few friends with a common desire to relive a bohemian literary tradition - of regular writing, reading and lighthearted criticism, accompanied by exotic wine, snacks and cheerful raucousness, of course.

The circle is based in Pretoria, South Africa and has expanded over the years to include such diverse people as actors, town planners, safari guides, computer engineers, architects and travelling consultants - all with the aim of expanding their literary horizons. On this website you will be able to sample some of the literary works produced during the course of this society's existence, including both Afrikaans and English works.

Web Design Copyright © CoZania August 2006